Høring - forslag om å endre reglene om kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2011

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskebåtredernes forbund
Pelagisk Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maskinistforbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens Fellesorganisasjon
World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)
Norges Naturvernforbund

Til toppen