Høring - forslag om å endre reglene om kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2011