Høring - forslag om å endre reglene om kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2011