Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2012