Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2012