Høring - Forslag til direktiv for å fremme energieffektivitet i bygninger

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2009