Høring - Forslag til direktiv for å fremme energieffektivitet i bygninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

HØRING – FORSLAG TIL DIREKTIV FOR Å FREMME ENERGIEFFEKTIVITET I BYGNINGER

Forslag til nytt direktiv for å fremme energieffektivitet i bygninger ble fremmet av EU-kommisjonen 13. november 2008 (COM (2008) 780 final). I dette direktivet foreslås det endringer i det tidligere vedtatte bygningsenergidirektivet (Directive 2001/91/EC).

Den foreslåtte teksten er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet. For å sikre en god vurdering av direktivet i EØS-prosessen, er det viktig for Olje- og energidepartement å innhente synspunkter allerede på det nåværende tidspunkt. 

Det anmodes om synspunkter på den vedlagte teksten innen 20. mars 2009.

Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                 Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                                 seniorrådgiver

 

Finansdepartementet   
Barne- og familiedepartementet
Justisdepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utenriksdepartementet
Energibedriftenes landsforening (EBL)
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Strategisk Nettutvikling
Framtiden i våre hender
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Miljøstiftelsen Bellona
Nordpool
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedsorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
SFT
Statkraft SF
Statnett SF
StatoilHydro
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
Ecohz, Rådhusgt. 23, 0158 Oslo
Norsk vindkraftforening
NOBIO
ZERO
Cicero

Til toppen