Høring - forslag til endring av bokføringsregelverket

Les høringsnotatene her:

Gjennomgang av bokføringsregelverket delrapport 2

Vurdering av kravet til oppbevaringstid

Økokrims uttalelse