Høring - Forslag til endringer i "forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2009

Det er anledning for andre enn de som står på høringslisten til å uttale seg om saken.