Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.02.2017