Høring - Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. 2014

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv med nye årsavgifts- og gebyrsatser for året 2014. Høringsfristen er 23. januar 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.01.2014