Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok 29. februar 2016 "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS .

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016

Vår ref.: 16/485

Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS har lagt frem et grunnlagsdokument for det videre arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Ny NTP blir lagt frem våren 2017.

Frem til 1. juli kan du sende oss innspill og kommentarer til grunnlagsdokumentet:

- Plandokumentet blir nå sendt på høring slik at næringslivet og innbyggerne får mulighet til å si sin mening. I tillegg vil vi reise land og strand rundt for å få innspill og synspunkter. Et bredt offentlig ordskifte og innspill fra mange hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsministeren i forbindelse med høringen.

Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Vi gjør oppmerksom på at alle innspill vil bli publisert på våre nettsider.

Dokumentet blir også sendt på høring direkte til fylkeskommunene/storbyområder.

Grunnlagsdokumentet, vedlegg og andre dokumenter (NTP-sekretariatets nettsider)

Oppdatert 13. september 2019:

Merk at det tidligere NTP-sekretariatets nettsider er lagt ned - deler av innholdet inkludert grunnlagsdokumentet finnes her: https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/nasjonal-transportplan-2018-2029/plangrunnlag

Dokumentet blir også sendt på høring fra NTP-sekretariatet direkte til fylkeskommunene/storbyområder.