Høring - innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten fra 1. januar 2017. Aldersgrensen for fritak foreslås hevet til 16 år, og egenandelstaket foreslås senket til om lag 2000 kroner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2016

Viser 1-100 av 158 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2