Høring - Konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til Nyhamna

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2015