Høring - kostnadsdelingsmodeller for datalagringsdirektivet

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til ulike modeller for kostnadsfordeling knyttet til datalgringsdirektivet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2012