Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i kravet til leveringspliktige posttjenester på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.04.2018