Høring - lovforslag om endring i eierseksjonsloven og borettslagsloven - regelen om legalpanterett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring et forslag til endring som skal presisere rekkevidden av legalpanteretten i borettslag og eierseksjonssameier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2016