Prop. 134 L (2015–2016)

Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

Lovendring - omfanget av legalpanteretten i borettslag og eierseksjonssameier

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget