Høringer

Høring - rapport fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2015