Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg

Forslag til tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra behandling mot lakselus på akvakulturlovens virkeområde.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2018

Vår ref.: 18/5659

Høringsbrev.pdf

 

Høringsliste endringer akvakultudriftsforskriften
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Sametinget
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Kystverket
Havforskningsinstituttet
Norsk institutt for naturforskning
Veterinærinstituttet
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Brønnbåteiernes forening
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Industri
Legemiddelindustrien
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Bellona
Den norske veterinærforening
Greenpeace
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Norske Lakseelver
Tekna fiskehelseforeningen
WWF-Norge
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Næringslivets hovedorganisasjon