Høring - ulovlig handel med tobakk

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og direktiv 2014/40/EU art. 15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerking.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2017