Høring - utkast til endring av forskrift om Energifondet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2012

 

Høringen - utkast til endring av forskrift om Energifondet er ferdigbehandlet.

Forskriften kan lastes ned fra Lovdata:

 

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20120704-0713.html