Høring - utkast til endring av forskrift om Energifondet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2012

 

Høringen - utkast til endring av forskrift om Energifondet er ferdigbehandlet.

Forskriften kan lastes ned fra Lovdata:

 

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20120704-0713.html

 

 

Vår ref.:

Høring - utkast til endring av forskrift om Energifondet

Vedlagt oversendes departementets høringsnotat d.d. om endring av forskrift om Energifondet.

Det bes om høringsuttalelser innen 15. juni 2012. Det er besluttet at høringsfristen skal være kortere enn alminnelig høringsfrist på 12 uker, for å sikre at ESA får oversendt saken og påbegynt behandlingen av den før sommeren. Det vil legge til rette for at ESA får behandlet saken ferdig innen det tilsiktede ikrafttredelsestidspunktet (1. januar 2013) for forskriften. Det anses derfor å foreligge særlige omstendigheter som gjør det nødvendig å fravike den normale høringsfristen på 12 uker.

Høringsdokumentet vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Det bes om at høringsnotatet videresendes til mottakere som kan ha interesse av å gjøre seg kjent med innholdet i det, men som ikke står på vedlagte liste over høringsinstanser.

Med hilsen


Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                 Vibeke H. Riekeles
                                                                                 underdirektør

 

Nedenfor er høringsnotat i pdf-format:

Forslag til  endringer i Energifondetforskriften

Samtlige departementer
Abelia
Aksjonærforeningen i Norge
Bellona
CICERO
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Distriktenes energiforening - DeFo
Ecohz
Energi Norge
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Greenstream Networks
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
IFE – Institutt for energiteknikk
Innovasjon Norge
KanEnergi AS
Kjelforeningen Norsk Energi
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
KS v/Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Markedskraft AS
NHO
Natur og Ungdom
Nordisk Energimeklerforbund
Nordisk Institutt for Sjørett, UiO
Nordpool NASDAQ OMX
Nord Pool Spot AS
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
NTNU
Norsk bioenergiforening
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Solenergiforening
Norsk varmepumpeforening
Norsk Vindkraft Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Energibrukeres Forening
Samarbeidande Kraftfylke
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for europarett
SINTEF energiforskning
Skattedirektoratet
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil Norge AS
Statsbygg
Statskog SF
Sødra Cell Tofte
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Zero

 

Til toppen