Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 17. Den foreslåtte endringen går ut på å utvide styret i pensjonstrygden for sjømenn fra fem til syv medlemmer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2015