Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet viser til høringssak fra Kulturdepartementet 4. desember 2015 og justert forslag til felles begreper og dokumentasjonskrav for tilskudd til frivillige organisasjoner - tellende medlem og tellende lokallag.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.02.2018