Høring - utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2009