Høringer

Høring - utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletaetens skiltgjenkjenningssystem (ANPR)

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til nye bestemmelser i tolloven om tollmyndighetenes adgang til å lagre opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (ANPR) og om utvidet lagringstid for slike opplysninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2016