Høring – endringer i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Resultat: FOR-2011-08-15-838 Forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2010