Høring – endringer i psykisk helsevernloven – varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv.

Resultat: Prop. 91 L (2012-2013) om endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2013

Søket ditt gav 65 treff.