Høring – forslag om en kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om en kildeskatteordning for personer bosatt i utlandet som arbeider i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.07.2017