Høring – forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.07.2016