Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsbrevet frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Endringene omhandler voksnes rett til videregående opplæring, tilpasset opplæring og spesialundervisning, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, mandatet til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), tegnspråkopplæring i grunnskolen samt frukt- og grønnsaksordning i grunnskolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2007

Resultat:

Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsbrevet frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Endringene omhandler voksnes rett til videregående opplæring, tilpasset opplæring og spesialundervisning, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, mandatet til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), tegnspråkopplæring i grunnskolen samt frukt- og grønnsaksordning i grunnskolen.
(12.10.2007)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 40 (2007–2008) 14. mars 2008 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes nedenfor.