Ot.prp. nr. 40 (2007-2008)

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget