Høring – forslag til ny forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2007