Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger

På bakgrunn av høringsinnspill har Klima- og miljødepartementet vurdert enkelte deler av forskriften på nytt. Vi sender med dette forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger på høring. Klima- og miljødepartementet har oppdatert høringsnotatet 22. september 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.10.2017