Høring – International Standard Classification of Education

International Standard Classification of Education (ISCED) er under revisjon. ISCED forvaltes av UNESCO, som har sendt et utkast til ny klassifisering på høring. I Norge koordineres høringen av Statistisk sentralbyrå, som etter statistikkloven har hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. Kunnskapsdepartementet ber berørte parter om synspunkter på konsekvenser av de foreslåtte endringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2010

International Standard Classification of Education (ISCED) er under revisjon. ISCED forvaltes av UNESCO, som har sendt et utkast til ny klassifisering på høring. I Norge koordineres høringen av Statistisk sentralbyrå, som etter statistikkloven har hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. Kunnskapsdepartementet ber berørte parter om synspunkter på konsekvenser av de foreslåtte endringene.
(07.07.2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil; 0,14 MB)

International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 - Draft (PDF-fil; 0,45 MB)

Understanding the Key Revisions in the International Standard Classification of Education (ISCED 2011) (PDF-fil; 0,15 MB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.