Høring- Midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Forslaget om en midlertidig driftsordning går ut på at man skal kunne strukturere uten å måtte kondemnere et fartøy og uten å måtte oppgi permanent alle tillatelser som er tildelt for fartøyet. Fartøyet må imidlertid tas ut av fiske.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017

Vår ref.: 17/2369

Høringsbrev.pdf

Finnmark fylkeskommune
Fiskebåt
Fiskekjøpernes Forening
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeridirektoratet
Hordaland fylkeskommune
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Pelagisk Forening
Regelrådet
Rogaland Fiskesalgslag
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sjømat Norge
Skagerakfisk
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA
Troms fylkeskommune
Vest-Norges Fiskesalslag