Høring — NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet

Avgitt til Justis- og politidepartementet 18. mai 2005. Det videre arbeidet følges opp i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2005