Høringer

Høring – NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet

Forsvarsdepartementet sender NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner på høring. Høringsfristen er 20. januar 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2017

Søket ditt gav 90 treff.