Høring – Nye bestemmelser om torskeoppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2009

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Sametinget
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Norges kystfiskarlag
Norges fiskarlag
Sats på torsk
PD-fri
Tekna fiskehelseforeningen
Akvaveterinærenes forening (AVF)
WWF
Bellona
Greenpeace
Naturvernforbundet
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norske Lakseelver
Fiskehelseforeningen
Den norske veterinærforening
Norske leverandører til havbruksnæringen
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Fylkeskommuner og fylkesmenn i:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland

Til toppen