Høring – Nye bestemmelser om torskeoppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2009