Høring – Nye bestemmelser om torskeoppdrett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2009