Høring – regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2013