Høringer

Høring – tekniske endringer i finnmarksloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i finnmarksloven, som følge av sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fylker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.03.2019