Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.04.2017