Høring -"TV, mangfold og valgfrihet"

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Kulturdepartementet vurdert ulike tiltak som kan gi TV-seerne økt valgfrihet og mangfold. Arbeidsgruppen har vært partsammensatt med representanter fra TV-markedet, offentlige tilsyn og råd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2011