Høring - Forslag til endringer i brukthandelsregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i brukthandelsregelverket. Ved en inkurie manglet høringsnotatet som ble publisert 24.07.2023 sidetall i innholdsfortegnelsen. Dette ble rettet opp 29.08.2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.10.2023

Vår ref.: 23/4355

Høringsbrev.pdf

Active Auto AS

Advokatforeningen

AF Gruppen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Avfall Norge

Barne- og familiedepartementet

Bellona

Bergen kommune

Blomqvist AS

Bruktbilgruppen AS

Econa

Finans Norge

Finansforbundet

FINN.no

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Forsvarsmuseet.

Framtiden i våre hender

Grønn byggallianse

Hovedorganisasjonen Virke

IKEA Norge A/S

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet

Norges Automobil-Forbund

Norges bilbransjeforbund

Norges Biloppsamleres Forening NBF

Norges kunst- og antikvitetshandleres forening

Norges Mynthandlerforening

Norsk Industri

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Norsk Øko-Forum

Norskinfo AS

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo auto Trading ltd

Oslo kommune

Politidirektoratet

Regelrådet

Regnskap Norge

Riksantikvaren

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Skatteetaten

Skift

SMB Norge

Stavanger kommune

Telia Norge AS

Tenden Advokatfirma

Tidstypisk AS

Trondheim kommune

Upscale AS

Utenriksdepartementet

WWF Verdens naturfond

Økokrim