Høring av enpersonsutredning om norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for menneskerettighetskrenkelser

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring enpersonsutredningen «Norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for menneskerettighetskrenkelser», utarbeidet av professor Kjetil Mujezinovic Larsen.

Status: På høring

Høringsfrist: 24.06.2024