Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet på flyreiser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2005


Avinor

Høringsuttalelse

Board of Airline Representatives in Norway (BARIN)

Ingen merknader

Finansdepartementet

Høringsuttalelse

Flyselskapenes Landsforening

Høringsuttalelse

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Ingen merknader

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Høringsuttalelse

Norges Handikapforbund

Høringsuttalelse

SAS Braathens AS

Høringsuttalelse

Sosial- og helsedirektoratet

Høringsuttalelse

Statens råd for funksjonshemmede

Høringsuttalelse