Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2012