HØRING AV GRØNNBOKEN OM EN RAMME FOR EU'S KLIMA OG ENERGIPOLITIKK MOT 2030 I KONTAKTUTVALGET FOR EØS-ENERGI

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2013

Green Paper - A 2030 framework for climate and energy policies COM(2013) 169 final

EU-kommisjonen la den 27.3.2013 frem et konsultasjonsdokument (en Grønnbok) om et 2030 rammeverk for klima og energipolitikken mot 2030 (COM(2013)169 final).