Høring av Kommisjonsforordning nr. 1348/2014 om datarapportering iht artikkel 8(2) og 8(6) i Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1227/2011, samt Kommisjonsforordning nr. 543/2013 om rapportering og offentliggjøring av data i elektrisitetsmarkedene

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2015