Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av lovforslag om sikkerhet i langsiktige kraftavtaler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Vår ref.: 200903512-59/RLI


Stortinget vedtok 8.12.2009 i Innst. 8 S (2009-2010) regjeringens forslag om at det skal etableres en garantiordning under Garanti-institiuttet for eksportkreditt (GIEK) for kraftintensiv industris kraftkjøp med en ramme på 20 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2010. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for industrien å skaffe finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler.

Regjeringen opplyser i Prop. 1 S 125 (2009-2010) at langsiktige kraftavtaler skal kunne stilles som sikkerhet for garantier i ordningen, men at hjemmelsgrunnlaget for en slik sikkerhetsstillelse må vurderes nærmere. Slik sikkerhetsstillelse kan redusere GIEKs risiko i de enkelte garantiengasjementene, og kan således være avgjørende for inngåelse av de enkelte garantiavtalene i ordningen.

Nærings- og handelsdepartementet foreslår i den forbindelse en lovendring som sikrer at kraftavtaler skal kunne stilles som sikkerhet for garantier for kraftintensiv industris kjøp av kraft på langsiktige vilkår. Departementets forslag er nærmere redegjort i vedlagte høringsdokument.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1.11.2010. Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for innspill fra ytterligere aktører og eventuelt videresender høringsdokumentene disse.

Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til postmottak@nhd.dep.no eller per post til Nærings- og handelsdepartementet, Næringspolitisk avdeling, Postboks 8014 Dep., 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til ekspedisjonssjef Morten Berg (tlf: 22 24 05 07; e-post mbe@nhd.dep.no), avdelingsdirektør Wenche Stenberg (tlf: 22 24 04 57; e-post: wes@nhd.dep.no) eller til rådgiver Ragnvald Lier (tlf: 22 24 67 11; e-post: rli@nhd.dep.no). Alternativt kan det også tas kontakt med forværelset i Næringspolitisk avdeling på tlf: 22 24 67 03.


Med hilsen

Wenche Stenberg (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                 
                                                                                      Ragnvald Lier
                                                                                      rådgiver

 Vedlegg

Abelia
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for naturforvaltning
Eksportfinans
EL og IT Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Handel og Kontor i Norge
HSH
Industri Energi
Innovasjon Norge
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona Norge
Nelfo – Foreningen for EL og IT Bedriftene
Nito – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Nord Pool ASA
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Elvarmeforening
Norsk Energi
Norsk Industri
Norsk Teknologi
Norwea – Norsk vindkraftforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
SAFE
Senter for statlig økonomistyring
Siva
Skattebetalerforeningen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Tekna – Norges teknisk- naturvitenskapelig forening
Vattenfall i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero – Zero Emission Resource Organization
Arendal kommune
Aure kommune
Bamble kommune
Bremanger kommune
Farsund kommune
Fræna kommune
Halden kommune
Hemne kommune
Høyanger kommune
Karmøy kommune
Kristiansand kommune
Kvam kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Lenvik kommune
Levanger kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Moss kommune
Odda kommune
Orkdal kommune
Porsgrunn kommune
Rana kommune
Ringerike kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Skien kommune
Sunndal kommune
Sørfold kommune
Tysvær kommune
Vefsn kommune
Vennesla kommune
Årdal kommune
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Til toppen