Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

Departementet sender på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Ordningen gjelder for de tilfeller det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet helsepersonell eller annen virksomhet i henhold til pasientjournalforskriften § 15. Det foreslås en plikt til å avlevere journalene til den nasjonale ordningen i disse tilfellene.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.12.2016