Høring av utkast til retningslinje for jordmorutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Utviklingsarbeidet er utført i regi av RETHOS.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2022

Søket ditt gav 50 treff.