Høring av to utredninger av litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler, ble levert av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica og utredningen "Til bokas pris" av Tore Slaatta mfl. er sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2012