Høring − Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.03.2023