Høring − Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.03.2023

Vår ref.: 22/8941

Høringsbrev.pdf